Vår leverantör MANTECH erbjuder nya möjligheter för BOD-analyser.
Med deras nya paket kan man få både 5-dagars BOD-analys samt en snabb 10-minuters BOD-analys uppskattning gjord i en och samma körning.
Kombinationen av 5-dagars automatiserad BOD och snabb uppskattad BOD-analys är den ideala lösningen för att optimera BOD5 analyser, frigöra personalens tid för analyserna på laboratoriet samt ge verksamheten en snabb uppskattning av hur BOD processen pågår och justera eventuella parametrar därefter. En stor fördel med den snabba 10-minuters BOD analysen är att den kan analyseras samtidigt med den automatiserade BOD analysen.

Klicka här för mer information och tveka inte att kontakta oss vid frågor.


Aktuellt