ClaraLAB skriver avtal med PerkinElmer

ClaraLAB skriver avtal med PerkinElmer

ClaraLab skiver avtal om försäljning, service och support av PerkinElmers analytiska instrumentering i Sverige och Danmark via det nystartade bolaget LAB Analytical Nordic AB. Avtalet omfattar instrumentering inom tekniker som bl. a. spektroskopi, kromatografi, masspektrometri, termisk och elementaranalys samt tillhörande reservdelar och förbrukningsmaterial. PerkinElmer-anställda inom försäljning och service övergår till L.A.B. …

Läs mer
Avio 200 ICP Optical Emission Spectrometer

Avio 200 ICP Optical Emission Spectrometer

Den minsta ICPn på marknaden erbjuder en mängd unika funktioner. Lägsta argonförbrukningen av någon ICP med 9 L/min jämfört med 21 L/min för andra system. Andra funktioner inkluderade; ”Flat Plate-RF Generator”, ”Vertical plasma design”, ”Dual View Capabilities”, Full-wavelength-range CCD. http://www.perkinelmer.com/se/Product/avio-200-icp-optical-emission-spectrometer-avio200

Läs mer