ClaraLab skiver avtal om försäljning och service av Biolin Scientifics analytiska instrumentering i Sverige, Danmark och Norge via det nystartade bolaget LAB Analytical Nordic AB. BiolinScientific är ett nordiskt bolag som utvecklar och tillverkar instrumentering för analys av ytor, inteface eller system kopplade till ytor.

Tekniker som omfattas av avtalet är bl.a. QCM-D (Quartz Crystal Microbalances w/ Disspation monitoring), optisk kontaktvinkelmätning, vågbaserad tensiometri, Langmuir och Langmuir Blodgett, PM-IRRAS, BAM, ISR och dip coating.


Aktuellt