L.A.B. Analytical arrangerar tillsammans med Lunds universitet en Workshop i ICP-OES tekniken tisdagen 12 mars 2019. Workshopen hålls på Lunds universitet, Ekologihuset och omfattar en blandning av både teoretiskta och praktiskta moment (med ICP-OES instrument) och genomförs av personal från LAB Analytical, LAB Noax samt Linköpings universitet.

Workshopen passar dem som idag använder ICP-OES instrument (oberoende av fabrikat) samt dem som vill få en inblick i tekniken – ifall planen är att börja använda tekniken i framtiden.
Det finns naturligtvis också möjlighet att ta upp egna frågeställningar.

För den praktiska delen av workshopen kommer vi använda PerkinElmer Optima 8300DV ICP-OES instrument.

2019-03-12
09:00-ca 12:00
➢ Introduktion av ICP-OES tekniken samt genomgång av instrumentdelar, krav på lokaler, gaser mm
➢ När väljer man ICPOES som teknik? Provtyper/matriser som passar, eller som är mindre lämpliga för ICPOES tekniken, provvolym, detektionsnivåer mm
➢ Provberedning/Provuppslutning
➢ Interferenser inom ICP-OES tekniken samt hur man kan hantera dessa

Ca 12:00 – ca 12:45
➢ Lunch

Ca 12:45 – ca 16:30
Efter lunch delar vi upp oss i två grupper där ena gruppen har praktisk genomgång/arbete vid ICPOES instrument och den andra gruppen har fortsatt teorigenomgång.
Den praktiska delen kommer bl a innehålla skapa metod, interferenskorrigering, underhåll mm.
Efter ca 1,5 timmar byter grupperna plats med varandra.
Den teoretiska delen kommer innehålla:
➢ Mätosäkerhet och mätkvalité.
➢ Referensmaterial/referenslösningar

Ort/Plats:
Lund – Lunds Universitet/ Ekologihuset / Sölvegatan 37.
Ring 0705 160 752 när du är innanför dörrarna.
Pris: 1.850:- SEK ex moms. Inkluderar lunch och fika.

Avbokning:
Avbokningsavgiften vid avbokning 8 – 14 dagar innan planerad kurs debiteras med 25% av kursavgiften.
Avbokningsavgiften vid avbokning 1 – 7 dagar innan planerad kurs debiteras med 80% av kursavgiften.

Välkommen med din anmälan senast 2019-02-28 till: pertti.hulkkonen@labanalytical.se

Om frågor dyker upp – mejla undertecknad eller ring 0705 160 752.

Välkommen!


Aktuellt