Den 22 – 24 oktober är det dags för Kemistutbildarna i Säröhus söder om Göteborg. LAB Analytical kommer vara på plats och visa upp Avio 500 ICP-OES och NexION 2000 ICP-MS instrumenten.

Avio 500 LAB Analytical
Avio 500

PerkinElmer ICPOES/ICPMS användarmöte

På tisdag, direkt efter det officiella programmet slut, kommer LAB Analytical tillsammans med PerkinElmer hålla ett ICPOES/ICPMS användarmöte. Vi berättar om instrumentunderhåll, aktuella programvaruversioner – nyheter, tar upp applikationstips samt givetvis diskuterar frågeställningar som användarna har. Under mötet bjuder vi även på förfriskningar och tilltugg.

Kemistutbildarnas program

Kemistutbildarna har ett brett program med syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverksbygge på området elementaranalys med AAS, ICP-AES samt ICP-MS. Seminariet riktar sig till alla som arbetar med dessa tekniker och angränsande ämnesområden som t ex provupparbetning, mätkvalitet, mätosäkerhet samt referensmaterial mm.

Här kan du läsa hela programmet.

Vad: Kemistutbildarnas dagar med seminarium om elementaranalys med AAS, ICP-AES samt ICP-MS
När: 22 – 24 oktober med start kl. 09.00
Var: Säröhus söder om Göteborg


Aktuellt