LAB Analytical Nordic AB samt LAB Denmark APS är från och med i måndag den 3 februari inte längre återförsäljare av Biolin Scientific. Om du vill köpa Biolin produkter eller behöver service eller support till någon av dina redan existerande produkter ska du istället kontakta Biolin direkt på mail: info@biolinscientific.com eller orders@biolinscientific.com. Vill du lägga en order direkt ska du skicka till orders@biolinscientific.com.

Om du har några frågor gällande Biolin Scientific hänvisar vi dem i första hand till Gabriel Ohlsson på Biolin Scientific.

Vi tackar alla kunder för ett bra samarbete under de gångna åren. Ni är naturligtvis välkomna att kontakta oss gällande andra produkter i framtiden.


Aktuellt