ClaraLab har ett exklusivt avtal gällande försäljning och service av PerkinElmers analytiska instrumentering i Sverige och Danmark via LAB Analytical Nordic AB. Avtalet omfattar instrumentering inom tekniker som bl. a. spektroskopi, kromatografi, masspektrometri, termisk- och elementaranalys samt tillhörande reservdelar och förbrukningsmaterial.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se PerkinElmers hemsida.


ClaraLab har avtal gällande försäljning och service av Biolin Scientifics analytiska instrumentering i Sverige, Danmark och Norge via LAB Analytical Nordic AB. BiolinScientific är ett nordiskt bolag som utvecklar och tillverkar instrumentering för analys av ytor, inteface eller system kopplade till ytor. Tekniker som omfattas av avtalet är bl.a. QCM-D (Quartz Crystal Microbalances w/ Disspation monitoring)optisk kontaktvinkelmätningvågbaserad tensiometriLangmuir och Langmuir BlodgettPM-IRRASBAMISR och dip coating.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se Biolin Scientifics hemsida.


LAB Analytical Nordic AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Stanhope-Seta.
Stanhope-Seta är marknadsledande inom testutrustning framförallt för petroleum- och polymerprodukter men har även ett stort produktsortiment inriktat mot analys av läkemedel och kosmetika enligt internationella branchstandarder (ASTM, IP, ISO, DIN etc.).

Under sina drygt 50 verksamma år har man byggt upp ett gott rykte gällande kvalité, design och instrumentprestanda. Instrumenteringen är inriktad mot fysikalisk/kemisk analys så som till exempel flampunkt, viskositet, densitet, vattenhalt och konduktivitet.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se Stanhope-Setas hemsida.


LAB Analytical Nordic ett samarbete med Brittiska Bellingham + Stanley gällande försäljning av digitala polarimetrar och refraktometrar.

Bellingham + Stanley har lång och gedigen erfarenhet inom optik, elektronik och programmering och är en av marknadens ledande tillverkare av polarimetrar och refraktometrar.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se Bellingham + Stanleys hemsida.