LAB Analytical har en rad exklusiva avtal med leverantörer gällande försäljning av deras produkter. Nedan kan du läsa mer om några av de olika företagen.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss på LAB Analytical.


Leverantör PerkinElmer LAB Analytical

ClaraLab har ett exklusivt avtal gällande försäljning och service av PerkinElmers analytiska instrumentering i Sverige och Danmark via LAB Analytical Nordic AB. Avtalet omfattar instrumentering inom tekniker som bl. a. spektroskopi, kromatografi, masspektrometri, termisk- och elementaranalys samt tillhörande reservdelar och förbrukningsmaterial.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se PerkinElmers hemsida.


Leverantör Stanhope-Seta LAB Analytical

LAB Analytical Nordic AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Stanhope-Seta.

Stanhope-Seta är marknadsledande inom testutrustning framförallt för petroleum- och polymerprodukter men har även ett stort produktsortiment inriktat mot analys av läkemedel och kosmetika enligt internationella branchstandarder (ASTM, IP, ISO, DIN etc.).

Under sina drygt 50 verksamma år har man byggt upp ett gott rykte gällande kvalité, design och instrumentprestanda. Instrumenteringen är inriktad mot fysikalisk/kemisk analys så som till exempel flampunkt, viskositet, densitet, vattenhalt och konduktivitet.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se Stanhope-Setas hemsida.


Leverantör Bellingham + Stanley LAB Analytical

LAB Analytical Nordic ett samarbete med Brittiska Bellingham + Stanley gällande försäljning av digitala polarimetrar och refraktometrar.

Bellingham + Stanley har lång och gedigen erfarenhet inom optik, elektronik och programmering och är en av marknadens ledande tillverkare av polarimetrar och refraktometrar.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se Bellingham + Stanleys hemsida.


Mantech LAB Analytical

LAB Analytical arbetar med Mantech som tillverkar laboratorie-, process- och bärbara analysatorer för vatten, jord och livsmedel. Analysatorerna används i fabriker, universitet, ackrediterade laboratorier och fältoperationer. Produkterna är tillförlitliga i mer än 45 länder och genererar över 500 000 resultat varje dag, Mantech-analysatorer ger högkvalitativa resultat för pålitligt beslutsfattande.

Läs mer om Mantechs produkter på deras hemsida här.