LAB Analytical Nordic AB fortsätter utvidga sitt produktsortiment och har nu tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Stanhope-Seta.

 

Stanhope-Seta är marknadsledande inom testutrustning framförallt för petroleum- och polymerprodukter men har även ett stort produktsortiment inriktat mot analys av läkemedel och kosmetika enligt internationella branchstandarder (ASTM, IP, ISO, DIN etc.).

Under sina drygt 50 verksamma år har man byggt upp ett gott rykte gällande kvalité, design och instrumentprestanda. Instrumenteringen är inriktad mot fysikalisk/kemisk analys så som till exempel flampunkt, viskositet, densitet, vattenhalt och konduktivitet.

För mer information om produkterna och applikationer/metoder, se Stanhope-Setas hemsida.


Aktuellt

PerkinElmer lanserar ny modell av NexION ICPMS

Vår leverantör PerkinElmer lanserar ny modell av instrumentet NexION ICPMS, NexION 5000. Den senaste modellen är ett multi-kvadropolinstrument (fyra kvadropoler) som öppnar upp för nya analysmöjligheter. Instrumentet är gjort för att hantera tuffare matriser, ge lägre detektionsnivåer samt minimera underhållsbehovet. NexION 5000 är bland annat lämpligt för verksamheter inom halvledarindustrin, miljöanalyser, akademi …