LAB Analytical är ett företag i ClaraLab-gruppen, vilken startade 2007 och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. ClaraLabs affärsidé är att varje bolag skall ha en hög grad av specialisering inom sitt område och agera med stort kundfokus. LAB Analytical representerar idag kända och välrenommerade företag på marknaden för analytisk instrumentering.

Vi arbetar väldigt nära både kunder och leverantörer för att kunna leverera förstklassiga produkter, service och användarsupport. Våra kunder finns både inom industri, akademi och forskningsinstitut och våra användares applikationer sträcker sig från snabb kvalitetskontroll till forskning på toppnivå.

Våra instrument och vår service levereras till laboratorier inom områden som Material, Miljö, Energi, Läkemedel med flera. På L.A.B. Analytical är vi dedikerade till att utveckla vår affärsidé och växa inom den analytiska sektorn på samma sätt som våra systerbolag
i ClaraLab har gjort under senare år.