Vår leverantör PerkinElmer lanserar ny modell av instrumentet NexION ICPMS, NexION 5000.

Den senaste modellen är ett multi-kvadropolinstrument (fyra kvadropoler) som öppnar upp för nya analysmöjligheter. Instrumentet är gjort för att hantera tuffare matriser, ge lägre detektionsnivåer samt minimera underhållsbehovet. NexION 5000 är bland annat lämpligt för verksamheter inom halvledarindustrin, miljöanalyser, akademi och klinisk verksamhet, där tuffa matriser och låga detektionsnivåer är några av de viktiga parametrarna att klara av.   

NexION 5000 instrumentet tar ICPMS tekniken ett steg längre jämfört med triple-quad och högupplösande ICPMS instrument.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!


Aktuellt