Kosmetika

För dig som jobbar med kosmetika kan vi erbjuda analysinstrument för bland annat produktutveckling, produktkvalitetkontroll samt för inkommande råmaterialkontroll.

Instrumenten från PerkinElmer (bl a GC, LC, FTIR, UV) erbjuder snabba och säkra analyser för ovan parametrar.

Instrument från Stanhope-Seta, t.ex. flampunktsinstrument, ger möjlighet att kontrollera flampunkt i kemikalier och produkter.

Flampunkt är en parameter som måste kontrolleras vid lagring och transport av brandfarliga produkter.

Har du några frågor om våra analysinstrument gällande kosmetika? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss om du vill veta mer om Kosmetika