Kromatografi

LAB Analytical erbjuder ett brett sortiment av kromatografiutrustning från PerkinElmer, både inom gaskromatografi (GC) och vätskekromatografi (LC).
Vi erbjuder även ett antal olika masspektrometrar (MS), från singel- till triple quadrupole och ”Time-of-flight” (ToF) samt marknadsledande provhanteringssystem och autosamplers för vätskor, headspace och termisk desorption.