Langmuir & Langmuir Blodgett

Vi representerar Biolin Scientific, som med sina KSV NIMA Langmuir och Langmuir-Blodgettsystem är världsledande inom forskning på organiserade mono- och multilager, där molekylstrukturer på ytor och interface studeras.

Vi erbjuder Biolin Scientifics breda sortiment av Langmuir och Langmuir-Blodgett tråg såväl som relaterade karaktäriseringsinstrument.
Dessa system används inom bl.a. nanoteknologi, ytkemi, ytfysik, biofysik, i, biokemi och materialutveckling.