Partikelräknare

Partikelräknare från Stanhope-Seta som uppfyller kraven enligt IP 565, ASTM D7619, ASTM D975, DEF Stan 91-091, ISO 4406.
Kompakta, portabla instrument som erbjuder enkelt handhavande och snabba resultat. För verksamheter som hanterar bl a flygbränsle, smörjmedel, biodiesel, petroleum m fl produkter.