QCM-D

LAB Analytical säljer den svenskutvecklade och världsledande tekniken QCM-D från Biolin Scientific. Varumärket är Q-Sense, och alla instrument baserar sig på tekniken “Quartz Crystal Microbalance med Dissipation monitoring” (QCM-D).

Tekniken kan användas för att i realtid studera molekylär interaktion med ytor, eller molekylsystem kopplade till en yta.

Massförändringar såväl som förändringar i den bundna filmens struktur (viskositet, elasticitet) pga av t.ex tvärbindning och svällning kan analyseras på analyter av stor bredd; polymerer, ytaktiva molekyler/surfaktanter, proteiner, nanopartiklar, lipider, celler, petroleumkomponenter, nanokompositer m.fl.