SetaCheck®, Biodiesel

SetaCheck® Biodiesel från Stanhope-Seta. Handhållet instrument för kontroll av biodiesel (FAME) inblandning i diesel.
Enkel och snabb analys av inblandningen av biodiesel i en diesel produkt – 2mL provvolym och svar inom ca 1 minut.