Termisk & Elementar-analys

LAB Analytical samarbetar med PerkinElmer för instrumentering inom området för termisk analys. Tekniker som ”Differential Scanning Calorimetry-DCS”, ”Mechanical Analysis-DMA & TMA”, ”Simultaneous Thermal Analysis-STA” och ”Thermogravimetry-TGA” för ett stort antal applikationsområden erbjuds med bästa mätnoggrannhet, känslighet och prestanda.