Thin Film Characterization

Vi representerar Biolin Scientific, som med sina KSV NIMA Langmuir och Langmuir-Blodgettsystem är världsledande inom forskning på organiserade mono- och multilager, där molekylstrukturer på ytor och interface studeras.

För ytterligare karaktärisering av Langmuir och LB-filmer kan vi erbjuda flera kompletterande tekniker, såsom PM-IRRAS (Polarization Moduated-Infra Red Reflectance Absorption Spectroscopy), BAM (Brewster Angle Microscopy), ISR (Interfacial Shear Rheology), SPOT (SurfacePOTential) samt Dip Coaters för varierande substratstorlekar.