Vattenanalys: BOD, COD, Titrering

LAB Analytical säljer instrument från MANTECH som är en ledande tillverkare och leverantör av instrumentering för vattenanalys. De genomför till exempel titrering och turbiditet , COD (chemical oxygen demand), BOD (biochemical oxygen demand) och NOM (natural organic matter) för analyser i dricksvatten, avloppsvatten, processvatten med mera.

På bland annat COD-analyserna (som görs med instrumentet PeCOD) görs analyserna enkelt utan vare sig Hg, dikromat eller andra farliga kemikalier – och med analystid 15 minuter.

Automatiserade system för multiparameteranalys:

• Klorid genom titrering eller direkt mått
• pH
• Syre
• Grumlighet
• Alkalitet genom titrering
• Fluorid
• Oxidationsreduktionspotential (ORP)
• Nitrat
• Elektrisk konduktivitet
• Färg
• Salthalt
• Total hårdhet
• Ammoniak genom standardtillägg eller direkt åtgärd
• Temperatur
• Jordens pH & konduktivitet

Läs mer om MANTECHs produkter på deras hemsida här.

Har du några frågor om vattenanalys? Tveka inte att kontakta oss så svarar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Vattenanalys: BOD, COD, Titrering


  BOD (biochemical oxygen demand)

  BOD (biochemical oxygen demand)

  BOD (biochemical oxygen demand)

  COD (chemical oxygen demand)

  COD (chemical oxygen demand)

  COD (chemical oxygen demand)

  Titrering och Turbiditet

  Titrering och Turbiditet

  Titrering och Turbiditet