Bland LAB Analyticals breda sortiment av produkter finns ett stort antal analysinstrument och laboratorieutrustning för en mängd olika områden. Våra erfarna account managers hjälper dig att hitta rätt bland våra produkter oavsett om det är förbrukningsartiklar, reservdelar eller ny instrumentering.

I samarbete med vår serviceorganisation, produkt- och applikationsspecialister försäkrar vi oss om att du får rätt utrustning för dina behov. Din lokala account manager hjälper också till att hålla dig informerad om relevant utveckling och nyheter inom ditt område.