L.A.B. Analytical kommer tillsammans med Biolin Scientific och Perkin Elmer anordna ett endagsseminarium, mellan kl 09.00 – 16.30, där deltagandet är utan kostnad och inkluderar fika samt lunch.

Seminariet kommer beröra olika teknologier och applikationer inom avancerad spektrometri samt materialkaraktärisering.Nedan exempel på ämnen och presentationer som kommer ges under dagen:

Introduction to image-guided Infrared microscopy and micro-ATR techniques for infrared microscopy and exploring product characteristics with image-guided infrared microscopy (Perkin Elmer)

Contact angle on real surfaces – using optical contact angle measurements combined with roughness analysis utilizing the Theta instrument (Biolin Scientific)

Thin film creation, characterization, visualization and deposition – NP´s, functional coatings and sensors utilizing Langmuir-Blodgett instrument (Biolin Scientific)

UV/Vis or UV/Vis/NIR instrument configuration for your analysis and characterisation of nanomaterials using UV/Vis and fluorescence spectroscopy (Perkin Elmer)

Solutions for failure analysis, process validation and competitive investigation using TGA-IR (Perkin Elmer)

QCM-D -A nanoscale tool for real time studies of thin film formation, interactions and reactions (Biolin Scientific)

Ja tack; jag önskar deltaga i seminariet den 16 maj. Specificera gärna eventuella mat-önskemål/allergier.


Aktuellt