Tack till er alla som vi hade nöjet att träffa och prata med under Kemistutbildardagarna på Säröhus den 22-24 oktober. Det var många intressanta föredrag och mycket information som vi alla fick ta del av under dessa totalt tre dagar.

Kemistutbildarna ClaraLab

Om du har några frågor eller känner att du inte fick tillräckligt med information om något tveka inte höra av dig till oss! Det kan handla om vad som helst rörande atomspektroskopi – instrument, tillbehör, analysmetoder eller liknande.

Vill du själv läsa mer finns det mycket material på PerkinElmers hemsida

Om du inte redan har den senaste Atomic Spectroscopy tillbehörskatalogen så finns den att hämta här.


Aktuellt