L.A.B. Analytical kommer tillsammans med PerkinElmer arrangera användarkurser i teknikerna FTIR och UV/Vis/NIR.

Både kursen i FTIR och UV Winlab är upplagda som tvådagarskurser, men med fristående kursdagar, dvs det går att deltaga på endast en dag eller båda dagar om man så önskar. Kursdagarna är mellan 09.00 – 16.30.
Kurserna kommer att hållas av produktspecialisterna Olivier Savard (FTIR) respektive Steve Upstone (UV/Vis/NIR). Kurserna hålls på engelska.

FTIR kurs
Dag 1. Innefattar en kort introduktion av FTIR-teknologi och teori kring provförberedelse hur man bäst uppnår bra spektrakvalitet. Kursen går även igenom hur man optimerar användandet av mjukvara samt en demonstration av biblioteksökning och jämförelse mot egna referensspektra.
Dag 2. Del 1. Introduktion av kvantifiering och hur man sätter upp en kvantitativ mätning samt genomgång av Beer´s Law. Ni kommer bli bekanta med hur ni använder mjukvara vid kvantitativa mätningar. Del 2. Introduktion av tolkning av spektra och användandet av korrelationstabeller samt identifiering av funktionella grupper. Ni kommer även praktiskt arbeta med tolkning av spektra.

Ja tack; jag önskar deltaga i FTIR kursen den 17-18 maj. Specificera vilka dagar som är av intresse samt eventuella mat-önskemål/allergier.

UV Winlab kurs
Dag 1. Innefattar en kort introduktion av UV/VIS/NIR-teknologi. Därefter kommer ni introduceras i UV Winlab samt handhavande i programmet. Ni kommer får en grundläggande genomgång i hur ni skapar metoder och rapportmallar.
Dag 2. Fortsättningskurs på hur ni skapar mer avancerade metoder och rapportmallar.

Ja tack; jag önskar deltaga i UV Winlab kursen den 17-18 maj. Specificera vilka dagar som är av intresse samt eventuella mat-önskemål/allergier.
Pris
6 250 SEK per dag exklusive moms (inkluderar kursmaterial, kursintyg, lunch och fika).
Bokning av två dagar sker med totalpriset om 9 850 SEK.

Avbokning
Avbokningsavgiften vid avbokning 8-14 dagar innan planerad kurs debiteras med 25% av kursavgiften.
Avbokningsavgiften vid avbokning 1-7 dagar innan planerad kurs debiteras med 80% av kursavgiften.

Återkom gärna till Daniel Gylestam med eventuella frågor eller andra spörsmål kring seminariet eller kurserna.


Aktuellt